Završena obnova škole kod Petrovca na Mlavi

Rekonstrukcijom škole obuhvaćeni su radovi na izradi nove fasade, krova, prozora i vrata koji nisu do sada zamenjeni, te sanacija podova, plafona i zidova. Završena je kompletna sanacija mokrih čvorova, fiskulturne sale, ugradnja nove rasvete, i uvođenje sistema za dojavu požara, kao i stavljanje u funkciju hidrantske mreže. Kako škola do sada nije imala grejanje, radovima je planirano i uvođenje grejanja na održiv enregent - pelet.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovima će je obuhvaćena i sanacija dvorišta, kao i izrada novog igrališta.  Odgovorni izvođar radova je FMS Kvart DOO, Oreškovica bb.