Završena obnova glavne zgrade Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ u Kniću

Radovima je obuhvaćena sanacija fasade, zamena stolarije, sanacija podova, zidova i plafona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radove je izvela firma „Neimar projekt“ iz Beograda.