Završeni radovi na obnovi Doma zdravlja u Horgošu

Radovima je obuhvaćena potpuna rekonstrukcija objekta sa sanacijom podova, zidova i plafona, zamenom unutrašnje i spoljašnje stolarije i sanacijom fasade. Radovima je obuhvaćena i sanacija sanitarnih čvorova.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radove na sanaciji objekta izvela firma „Gat“ d.o.o iz Novog Sada.