U Kanjiži završena obnova Gerontološkog centra

Radovima je obuhvaćena dogradnja pomoćnog objekta za montiranje lifta i sanacija dela objekta.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radove na sanaciji objekta izvela je firma „TEKO liftovi“ d.o.o.