Završeni radovi na obnovi Doma zdravlja u Vrnjačkoj Banji

Radovima na rekonstrukciji ovog zdravstvenog centra obuhvaćena je sanacija kompletne kanalizacione i vodovodne mreže sa sanacijom sanitarnih čvorova, sanacija zidova i plafona, kao i obnova i termoizolacija fasade sa zamenom stolarije čime će objekat biti energetski efikasniji.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radove na obnovi ovog objekta izvela grupa ponuđača: „RAMARK“ d.o.o, „INTERKLIMA“ d.o.o i „ORTEL“ d.o.o.