Završena izgradnja mosta preko reke Tmuše u Sečoj Reci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radove je izvodila firma „Putevi Požega“. Radovima je pored izgradnje novog mosta obuhvaćena i sanacija nekategorisanog puta.