Završeni radovi na izgradnji kišne kanalizacije u Čačku

Radovi na iskopu rova i montaži AB cevi kišnog kolektora započeli su 15. marta 2017. godine, a izvođač radova firma „Ratko Mitrović construction“ d.o.o iz Čačka radove je završio u planiranim rokovima.