„Hemijsko – tehnološka“ škola u Subotici u novom ruhu

Radovima na obnovi je obuhvaćena zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije sa delimičnom restauracijom pojedine unutrašnje stolarije. Završena je restauracija ulaznih vrata u objekat zbog svoje specifičnosti. Najveći deo radova obuhvata saniranje fasada sa kompletnom ornamentikom koja je jako komplikovana i zahtevna za izvođenje. Objekat „Hemijsko – tehnološke“ škole se nalazi u okviru gradskog jezgra koje je proglašeno za prostornu kulturno istorijsku celinu - nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali radovi koju su obuhvaćeni sanacijom ovog objekta su i radovi na sanaciji kompletne fiskulturne sale sa svlačionicama i sanitarnim čvorovima. Sanirani su kompletno svi zidovi, plafoni i podovi. Zbog starosti objekta dolazilo je do neplaniranih radova, koje Projektanti nisu mogli da sagledaju, te su sada i ti radovi izvedeni, a koji su bili od primarnog značaja za konstruktivnu stabilnost pojedinih elemenata na objektu.

 

Izvođač radova na rekonstrukciji ove školske zgrade je grupa ponuđača: „Ornament-invest inženjering” d.o.o Beograd, „Jugogradnja” d.o.o Beograd, „Niković Company” d.o.o Beograd, „Elkoms” d.o.o Beograd.

 

 

Srednju „Hemijsko-tehnološku“ školu pohađa više od 600 učenika.