Završena izgradnja pešačkog mosta na reci Skrapež u Kosjeriću

Radovi na izgradnji su počeli 20. februara 2017. godine uvođenjem izvođača radova Blagoje Pavlović PR ,,Pavlovi“ iz Kosjerića u posao, i svi radovi su završeni u predviđenim rokovima.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završeno je izlivanje betonske podloge armature i temelja, izrada potpornih zidova mosta i izrada čelične konstrukcije.