Završeni radovi na obnovi Osnovne škole u selu Boljari

Obnova ove školske zgrade je završena, a izvođač radova GZZ "PIONIR" iz Vlasotinca, radove je zavrtšio u predviđenim rokovima. Radovima na sanaciji objekta je obuhvaćena obnova krovne konstrukcije, zamena podova, unutrašnje i spoljašnje stolarije, sanacija fasade i sanitarnih čvorova.