Drugi poziv za dostavljanje prioritetnih objekata za sanaciju

Zaključkom Vlade broj 351-9647/2016 od 11.10.2016. godine usvojen Izveštaj Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Izveštaj) kojim je odobren preliminarni spisak od 234 objekata javne namene za koje će finansijska sredstva biti obezbeđena preko Kancelarije iz sredstava međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta, i budžeta jedinica lokalne samouprave.


U skladu sa navedenim, obaveštavamo vas da je Kancelarija otvorila poziv za drugi ciklus odabira projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini. Molimo vas da nas informišete o dodatnim prioritetima jedinice lokalne samouprave, tako što ćete izdvojiti naredna dva objekta koji nisu obuhvaćeni prethodnim Izveštajem, a koje je neophodno sanirati (popunjavanjem tabele 1 u prilogu). Ukoliko ste do sada već dostavili tehničku dokumentaciju za neki od objekata za koji planirate da konkurišete i ne nalaze se na spisku koji je do sada usvojila Vlada Republike Srbije, neophodno je da ih ponovo navedete kao prioritete i jasno u tabeli označiti kada je dostavljena tehnička dokumentacija.

Prilikom definisanja prioriteta, molimo da imate u vidu sledeće:

 

 

Rok za dostavljanje liste prioriteta i tehničke dokumentacije je 31. mart 2017. godine, imejlom na adresu violeta.sretenovic@obnova.gov.rs, kao i redovnom poštom na adresu Nemanjina 11. Ukoliko tehnička dokumentacija nije kompletna ili je već dostavljena Kancelariji, molimo vas da to označite u tabeli.


Pored navedenog, molimo vas da na osnovu člana 6. stavova 2. i 3. sve podatke o projektima koje dostaviljate Kancelariji unesete i u SLAP informacioni sistem na veb stranici http://www.slap.skgo.org, ukoliko do sada nisu uneti. Sve informacije o SLAP sistemu i opštinskim SLAP koordinatorima možete dobiti od Nedeljka Ćurića, menadžera SLAP IS na 064/870-33-50 i/ili imejl adresu: Nedeljko.Curic@skgo.org


Za sve dodatne informacije o pozivu i načinu dostavljanja projekata možete se obratiti Violeti Sretenović na telefon 064/8770027 ili Maji Rakočević na 064/8770032.