Evropska unija doprinosi sprečavanju poplava u Surčinu

„Ovaj projekat koji finansira Evropska unija od izuzetnog značaja je za opštinu Surčin, ali i za susednu opštinu Obrenovac. Kada radovi budu završeni, više nećemo strepeti od poplava, sa kakvim smo se suočili u maju 2014“, istakao je predsednik opštine Surčin Stevan Šuša.


Ovi drenažni kanali ranije nisu čišćeni, pa prva faza radova obuhvata uklanjanje nabujale vegetacije. Bageri će, zatim, vaditi zemlju nataloženu na dnu kanala, čime će njihova dubina biti vraćena u prvobitno stanje, neophodno za odvođenje velikih količina vode u slučaju obilnih padavina i poplava.


„Radovima je obuhvaćeno čišćenje 21 kilometra kanala u Surčinu i više od 40 kilometara u Obrenovcu. Do sada smo unapredili kapacitete 11 pumpi za ispumpavanje vode u Obrenovcu, a u planu je i obnova pumpe u surčinskom naselju Progar“, rekao je menadžer projekta Fabio Drago.


Evropska unija pomaže Srbiji u obnovi od posledica poplava iz maja i septembra 2014. godine sa više od 170 miliona evra iz pretpristupnih fondova IPA 2012 i IPA 2014, kao i Fonda solidarnosti.