Projekti u toku

Spisak sadrži informacije o projektu, sprovedenom postupku javne nabavke i o izabranom ponuđaču. 

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.