Završeni projekti

Spisak sadrži informacije o izabranim ponuđačima i ugovorenoj vrednosti radova.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.