Do polovine novembra završetak sanacije svih bedema u Lazarevcu

Za realizaciju ovog projekta vlada Velike Britanije obezbedila je 1,3 miliona evra, dok je Kancelarija Vlade Srbije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima dala 320.000 evra.


Direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević je podsetio da su radovi na sanaciji nasipa počeli pre tri meseca, kada su na terenu "bile razvaline nekadašnje obnove od poplava". "Sada je to jedna potpuno druga priča - ovaj projekat doprineće unapređenju bezbednosti u Lazarevcu", rekao je on dodavši da se tu radi o jačanju zaštite od poplava.


„Na rekama kolubarskog sliva nasipi će biti bolji, jači i kvalitetniji od starih“, rekao je direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević.

Blagojević je naveo i da su za prethodih godinu dana izvedeni radovi na više od 100 lokacija u cilju jačanja odbrane od poplava u vrednosti od preko dve milijarde dinara. Prema njegovim rečima, izgrađeno je i 19 brana za odbranu od bujičnih poplava, a radi se na još pet.


"Samo u ovoj godini biće urađeno više nego u prethodnih 20 godina. Srbija je danas bezbednija nego prethodne godine, ali to još uvek nije dovoljno", rekao je Blagojević.

Naglasivši da poplave nisu jedine neprilike koje Srbija ima i da je potreban objedinjen i sistemski način upravljanja, Blagojević je najavio da će Zakon o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda, koji će obavezati lokalne samouprave da izrade akcione planove, uskoro ući u skupštinsku proceduru. On je izrazio nadu i da će se taj novi zakon naći u parlamentu tokom jesenjeg redovnog zasedanja.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da će završetkom radova na sanaciji bedema na reci Peštan u Lazarevcu, do polovine novembra, biti sanirani svi bedemi kolubarskog sliva u opštini Lazarevac, i istakao da su Lazarevac i Obrenovac bile opštine koje su najteže pogođene prošlogodišnjim poplavama i da je proteklih dana urađeno mnogo na sanaciji stambenih objekta, putne infrastrukture i bedema.

Po njegovim rečima sanirani su bedemi na Kolubari, Lukavici i Turiji, a danas su počeli radovi na obnovi bedema na reci Peštan. Rok za završetak radova je polovina novembra, čime ćemo završiti sanaciju svih bedema i nasipa na sve četiri reke u opštini, a bilo je ih ukupno 24.

Gradonačelnik je poručio da će time biti obezbeđeno da se svih 60.000 građana Lazarevca oseća bezbedno i sigurno.

Ambasador Kif je naveo da je britanska vlada dala 1,3 miliona evra za taj projekat čiji je cilj da zaštiti opštinu, ali i Rudarski basen Kolubara od velikih poplava. On je naveo i da je u poplavama oštećeno 1.300 metara nasipa i da je vodeni talas ostavio katastrofalne posledice u opštini i samom basenu gde se proizvede 75 odsto ukupnih količina uglja u Srbiji.

Kif je rekao i da će se u okviru projekta obnoviti ukupno 24 nasipa "što će činiti prsten koji će biti deo nacionalne mreže za zaštitu od poplava".


Zahvaljujući podršci Velike Britanije, opština Lazarevac već radi na definisanju zaključaka i pouka nakon prošlogodišnjih poplava, kao i na pripremi Akcionog plana za prevenciju od poplava. Prema rečima zamenika predsednika Opštine Lazarevac, Bojana Stevića, sve projektne aktivnosti izuzetno su važne ne samo za građane opštine Lazarevac, već i za održavanje energetske stabilnosti Rudarskog basena „Kolubara“.


Ovaj projekat sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) zajedno sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Beogradvode“, od maja do novembra 2015.