Turska donirala više od milion evra za unapređenje infrastrukture za zašitu od poplava

U okviru projekta biće unapređena zaštita od budućih poplava na Južnoj Moravi, Velikoj Kameničkoj reci, Pčinji, Dragovištici i Moravici, rekama koje su, tokom septembarskih i januarskih poplava, nanele veliku štetu na kućama, javnim objektima i infrastrukturi na istoku i jugu Srbije.

Protokol o donaciji potpisan je danas između Republičke direkcije za vode i Turske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju TIKA, a biće realizovan u saradnji sa Kancelarijom Vlade Republike Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Protokol su potpisali direktor Republičke direkcije za vode Nataša Milić i koordinator TIKA u Srbiji Mehmet Bajrak. 

 

Stručni nadzor i konsultantske usluge tokom izvođenja radova obavljaće javno vodoprivredno preduzeće „SrbijaVode’’


Kancelarija je, do sada, iz donacija obezbedila približno 1 milijardu dinara, za obnovu infrastrukture za zaštitu od poplava. Radi se o projektima koje su na predlog Kancelarije odobrile države kao što su Japan, Velika Britanija, Turska, Italija, Alžir, Kanada, Indonezija, Albanija i Bugarska, kao i Koka Kola Fondacija i Evropska unija.                                                                                                                                

Iz tog novca je finansirano izvođenje radova na obnovi infrastrukture za zaštitu od poplava na više od 120 lokacija širom Srbije u nadležnosti Srbijavoda, Beogradvoda i Vode Vojvodine.

 

''Prošla godina je bila godina obnove. Ova godina, a nadam se i godine koje su pred nama, biće godine prevencije“, izjavio je d

irektor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević, naglasivši pritom da će samo ove godine početi relizacija projekata prevencije ukupne vrednosti preko 70 miliona evra.

On je naveo primer da je za proteklih 20 godina u Srbiji napravljeno 19 brana za bujične vode, a da će samo ove godine biti izgrađeno njih 24, ističući da je na globalnom nivou svaki dinar uložen u prevenciju ravan sedam dinara koji se troše na obnovu i sanaciju, a kod nas je taj odnos još i i veći.

"Naučili smo lekciju iz prošle godine i sada prvi put mi imamo sistemski i organizovan pristup upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda, ne samo poplava već i drugih", naveo je Blagojević.