Usvojeni državni programi obnove vitalne infrastrukture nakon poplava

Za otklanjanje šteta na telekomunikacionim mrežama i sistemima nastalih u vreme ovogodišnjih poplava preduzeće „Telekom Srbija“ obezbediće 1,1 milijardu dinara.

Vlada je usvojila i Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije.

Oštećenja na ovom sistemu koje su izazvale poplave neophodno je hitno sanirati kako bi se obezbedilo sigurno i stabilno funkcionisanje sistema za prenos električne energije.

Za sprovođenje ovog programa Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“ obezbediće milion evra.