Vesti

Počela sanacija jalovišta rudnika Stolice

Počela sanacija jalovišta rudnika Stolice

17 Jun 2016, 14:17

Komentari (0)

Uvođenjem izvođača radova u posao danas je počela sanacija jalovišta rudnika antimona „Stolice“ u Krupnju. Investiciona vrednost hitnih radova, koji obuhvataju zaštitu od površinskih voda, sanaciju i stabilizaciju jalovišta, čišćenje i regulaciju najugroženije deonice Kostajničke reke, iznosi dva miliona evra, a sredstva će biti obezbeđena iz Fonda solidarnosti Evropske unije.
 

Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda - prekogranična saradnja

31 Maj 2016, 12:31

Komentari (0)

U Palati Srbija u Beogradu 30. i 31. maja održana je regionalna konferencija Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda – prekogranična saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, u organizaciji Caritasa i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije, koja je okupila brojne aktere angažovane na prevenciji rizika od elementarnih nepogoda. 

Ulaganje u zaštitu od poplava - investiranje u sanaciju

05 Maj 2016, 15:05

Komentari (0)

U organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) su predstavljene Studije unapređenja zaštite od voda u slivu reke Kolubare i analiza finansijskih aspekata elementarnih nepogoda.

 

Ulaganje u prevenciju pridornih katastrofa i zaštitu od poplava može znatno da smanji gubitke, kao i troškove sanacije štete koja bi mogla da nastane u budućnosti, glavni je zaključak Studije o Upravljanju rizicima od poplava u basenu reke Kolubare koja je danas predstavljena javnosti u Medija centru.

Nove mere za umanjenje rizika od poplava

08 April 2016, 15:08

Komentari (0)

U odbrani od poplava u budućnosti neophodan je nov pristup, kroz izgradnju novih sistema za odbranu u vidu akumulacionih jezera koji bi u poplavnom talasu prikupljala vodu, dok bi se u sušnim periodima ta voda koristila za navodnjavanje, istakla je zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković na sastanku sa predstavnicima opština u slivu Zapadne Morave u Kraljevu na kom je razgovarano o merama koje umanjuju rizik od poplava i štete na infrastrukturi.
 

Osigurajte se, nadoknada štete nije posao države

07 April 2016, 22:07

Komentari (0)

Dve godine nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju, broj osiguranih koji je i tada bio svega dva odsto, danas je još manji, izjavio je danas direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević koji je poručio da je potrebno jačati svest o neophodnosti osiguranja imovine i useva.

7891011121314151617