Obnova objekata javne namene

Projekti u toku

Projekti u toku

20 Avgust 2021, 14:20

Komentari (0)

20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak projekata čija je realizacija u toku, odnosno za koje je u procesu javnih nabavki izabran najbolji ponuđač i gde je počelo ili je u pripremi izvođenje radova.

Projekti u pripremi

20 Avgust 2021, 14:20

Komentari (0)

20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak projekata koji su u pripremi, odnosno za koje je do sada raspisana javna nabavka u skladu sa Zakonom.

Završeni projekti

20 Avgust 2021, 14:20

Komentari (0)

20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak završenih objekata do 20. avgusta 2021. godine.

Završeni radovi/ Radovi u toku

16 Jul 2021, 12:16

Komentari (0)

Detaljne informacije o svim objektima čija je obnova u toku ili je završena možete pronaći na sledećem linku http://www.obnova.gov.rs 

Drugi poziv za dostavljanje prioritetnih objekata za sanaciju

17 Mart 2017, 14:17

Komentari (0)

17. mart 2017.  - U skladu sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (Zaključak Vlade Republike Srbije 05 broj 351-3817/2016) kao i Programom o izmenama i dopunama Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 broj: 351-562/2017 24. januara 2017. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) upućuje poziv i instrukcije nosiocima mera za dostavljanje zahteva i vrši koordinaciju i stručnu ocenu realizacije projekta obnove i unapređenje objekata javne namene u nabrojanim sektorima. ?>