Obnova nakon elementarnih nepogoda

Ukupno isplaćena pomoć podstanarima - poplave mart 2016

Ukupno isplaćena pomoć podstanarima - poplave mart 2016

09 Februar 2018, 14:09

Komentari (0)

 

9 februar 2018.  - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče Državnog programa obnove za korisnike oštećenih porodičnih stambenih objekata, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje spisak isplaćene državne pomoći podstanarima oštećenim u poplavama u martu 2016. godine.

Isplaćeni privredni subjekti - mart 2016.

09 Februar 2018, 13:09

Komentari (0)

9. februar 2018. – U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Programa dodele bespovratne pomoći privrednim subjektima na poplavljenom području u martu 2016. godine  Kancelarija objavljuje Spisak privrednih subjekata kojima je isplaćena novčana državna pomoć u procesu obnove do 20. februara 2017. godine.

Isplaćena državna pomoć za poljoprivrednike – čišćenje zemljišta/2014

07 Jul 2017, 12:07

Komentari (0)

7. jul 2017 godine - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče Državnog programa obnove pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje „Spisak korisnika isplaćene pomoći“ do 11. maja 2017. godine. 

Spisak korisnika ukupno isplaćene državne pomoći - poplave 2014

07 Jul 2017, 12:07

Komentari (0)

7. jul 2017.  – U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa obnove porušenih porodičnih stambenih objekata i Državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, Kancelarija objavljuje „Spisak korisnika isplaćene novčane državne pomoći u procesu obnove“ za period od 6. avgusta 2014. godine do 26. jula 2016. godine.

Isplaćena pomoć za obnovu stočnog fonda - poplave 2014

22 Maj 2017, 12:22

Komentari (0)

22. maj 2017. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu za obnovu stočnog fonda na poplavljenom području Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje „Spisak korisnika isplaćene pomoći“ do 11. maja 2017. godine. 

1234