Obnova nakon elementarnih nepogoda

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2019

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2019

02 Mart 2020, 15:02

Komentari (0)

2. mart 2020. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, kao i Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u ovim poplavama.

Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć prosleđena na plaćanje na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa Državnim programima. 

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2018

02 Mart 2020, 15:02

Komentari (0)

2. mart 2020. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju, junu, julu i avgustu 2018. godine, kao i Državnog programa pomoći i obnove porušenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju, junu, julu i avgustu 2018. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u ovim poplavama.

Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć prosleđena na plaćanje na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa Državnim programima. 

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave maj/jun 2017

02 Mart 2020, 14:02

Komentari (0)

2. mart 2020. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu 2017. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine.

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave mart 2016

02 Mart 2020, 12:02

Komentari (0)

2. mart 2020.- U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u poplavama u martu 2016. godine.

Isplaćena pomoć za čišćenje poljoprivrednog zemljišta - mart 2016

02 Mart 2018, 11:02

Komentari (0)

2. mart 2018. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče Državnog programa pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje „Spisak korisnika isplaćene pomoći za poljoprivredna gazdinstva poplavljena u martu 2016. godine“.

1234