Aktuelnosti

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

04 Novembar 2019, 11:04

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije Spisak sadrži informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji i datumu objave javne nabavke.

Spiskove možete preuzeti OVDE

Program rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite - Operativni priručnik

04 Novembar 2019, 11:04

Komentari (0)

Vlada Republike Srbije je pokrenula Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite tokom 2016. godine. Program je usvojen Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-3817/2016 od 08.04.2016. godine, a izmenjen Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-9644/2016 od. 11.10. 2016, godine i Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-01-562/2017-1 od 24. januara 2016. godine. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima . 

 

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Operativni priručnik Programa rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

 

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

04 Novembar 2019, 11:04

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji, sprovedenom postupku javne nabavke, izabranom ponuđaču, kao i u kojoj se fazi realizacije projekat trenutno nalazi.

Spiskove možete preuzeti OVDE

Obnova objekata javne namene - završeni objekti

04 Novembar 2019, 11:04

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o dinamici realizacije projekata počev od pripreme dokumentacije, sprovođenja postupka javne nabavke, izabranim ponuđačima, procesu realizacije po situacijama, sve do ukupno isplaćenog iznosa za realizaciju. 


Spiskove možete videti OVDE

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

04 Novembar 2019, 11:04

Komentari (0)

Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, nosioci realizacije Programa odnosno nadležni državni organi, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u okviru kojih su objekti javne namene obuhvaćeni Programom kao i treća lica koja učestvuju u realizaci Programa, odnosno odabrani izvođači radova na obnovi objekata i pružaoci usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije primenjivaće Interne smernice za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine i Smernice za izvođače radova za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine, koje su objavljene na internet stranici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. 

12