Aktuelnosti

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

Obnova objekata javne namene - projekti u toku

16 Jul 2021, 12:16

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji, sprovedenom postupku javne nabavke, izabranom ponuđaču, kao i u kojoj se fazi realizacije projekat trenutno nalazi.

Spiskove možete preuzeti OVDE

Obnova objekata javne namene - projekti u pripremi

16 Jul 2021, 11:16

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije Spisak sadrži informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji i datumu objave javne nabavke.

Spiskove možete preuzeti OVDE

Obnova objekata javne namene - završeni objekti

16 Jul 2021, 11:16

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o dinamici realizacije projekata počev od pripreme dokumentacije, sprovođenja postupka javne nabavke, izabranim ponuđačima, procesu realizacije po situacijama, sve do ukupno isplaćenog iznosa za realizaciju. 


Spiskove možete videti OVDE

Program rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite - Operativni priručnik

11 Avgust 2020, 14:11

Komentari (0)

Vlada Republike Srbije je pokrenula Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite tokom 2016. godine. Program je usvojen Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-3817/2016 od 08.04.2016. godine, a izmenjen Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-9644/2016 od. 11.10. 2016, godine i Zaključkom Vlade RS 05 br. 351-01-562/2017-1 od 24. januara 2016. godine. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima . 

 

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Operativni priručnik Programa rekonstrukcije i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

 

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

11 Avgust 2020, 14:11

Komentari (0)

Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, nosioci realizacije Programa odnosno nadležni državni organi, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u okviru kojih su objekti javne namene obuhvaćeni Programom kao i treća lica koja učestvuju u realizaci Programa, odnosno odabrani izvođači radova na obnovi objekata i pružaoci usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije primenjivaće Interne smernice za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine i Smernice za izvođače radova za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine, koje su objavljene na internet stranici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. 

12