Aktivnosti

Obnova nakon elementarnih nepogoda

Obnova nakon elementarnih nepogoda

03 Mart 2020, 11:03

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI NAKON ELEMENTARNIH NEPOGODA

Obnova objekata javne namene

14 Februar 2020, 12:14

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, sportskih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI OBJEKATA JAVNE NAMENE