Aktivnosti

Obnova objekata javne namene

Obnova objekata javne namene

16 Jul 2021, 12:16

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, sportskih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI OBJEKATA JAVNE NAMENE

Obnova nakon elementarnih nepogoda

11 Avgust 2020, 14:11

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je telo Vlade Republike Srbije čiji je posao upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, sportskih kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI NAKON ELEMENTARNIH NEPOGODA?>