Aktivnosti

Obnova objekata javne namene

Obnova objekata javne namene

20 Maj 2019, 09:20

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI OBJEKATA JAVNE NAMENE

Obnova nakon elementarnih nepogoda

20 Maj 2019, 09:20

Komentari (0)

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI NAKON ELEMENTARNIH NEPOGODA