Obnova objekata javne namene

16 Jul 2021, 12:16

Završeni radovi/ Radovi u toku


Detaljne informacije o svim objektima čija je obnova u toku ili je završena možete pronaći na sledećem linku http://www.obnova.gov.rs 


?>