Vesti

12 Jul 2016, 13:12

Završeni radovi na vodotocima u nekoliko opština u Srbiji


Beograd, 12. jul 2016. godine – Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas uručivanju zvaničnog obaveštenja o završetku projekata obnove objekata za zaštitu od poplava, finansiranih iz donacije Vlade Italije, predstavnicima lokalnih samouprava Krupanj, Loznica, Kladovo i Osečina.

Obaveštenje je predstavnicima tih samouprava svečano predao ambasador Italije u Srbiji Đuzepe Manco.

Vlada Italije je nakon poplava koje su pogodile našu zemlju u maju 2014. godine donirala 800.000 evra direktne pomoći Srbiji.

U saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima određena su prioritetna područja prema proceni rizika od budućih prirodnih katastrofa te vrste.

Izabrano je pet projekata sanacije obala i korita koji su izvedeni u četiri opštine, pri čemu su u Krupnju sprovedena dva projekta: "Sanacija vodotoka reka Bogoštica, Čađavica i Likodra", u vrednosti od 160.215 evra, i "Rehabilitacija rečnih obala i korita reke Likodra od Brezovačke oblasti nadalje do Krasave", koji je vredan 62.517 evra.

Zahvaljujući ovim projektima, očišćeno je i prošireno korito reke Likodre, zajedno sa koritima drugih dveju reka – Bogoštice i Čađavice, koje teku kroz grad Krupanj i selo Krasava.

Na taj način ponovo je uspostavljen rečni profil tih reka, čime su otklonjeni rizici od eventualnih budućih poplava u tim naseljenim mestima.

U opštini Loznica je sproveden "Projekat obnove i korekcije toka reke Štira", pri čemu je za čišćenje nagomilanih sedimenata i jačanje kamene obale izdvojeno 83.008 evra.

U opštini Osečina je izdvojeno 164.994 evra za projekat ponovnog uspostavljanja protoka reke Jadar. Zahvaljujući tom projektu u Osečini se nisu videle posledice tokom novog poplavnog talasa koji je pogodio Srbiju u martu ove godine.

Za korekciju oštećenog rečnog profila i korita pritoke Dunava –Velikokameničke reke u opštini Kladovo, opredeljeno je 170.897 evra. Izgrađene su stabilizacione strukture i kaskade na ovoj pritoci Dunava kako bi se eliminisao rizik od budućih poplava u selu Velika Kamenica, koje je bilo teško pogođeno poplavama u maju 2014. godine.


Radove su izvele tri domaće građevinske kompanije pod nadzorom JVP "Srbijavode", a ugovori sa ovim kompanijama potpisani su 13. novembra 2015. u prisustvu premijera Vučića i predsednika Senata Italije Pjetra Grasa.

Svi projekti su počeli u novembru 2015. godine, a završeni su u roku od šest meseci.

Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević istakao je da su radovi na unapređenju infrastrukture za zaštitu od plavljenja i izgradnji novih infrastrukturnih objekata u Osečini, Loznici, Krupnju i Kladovu uspešno završeni.

On je, izražavajući zahvalnost predstavnicima Italije, istakao da uskoro treba da počnu radovi na zaštiti na teritoriji Lučana i Čačka.

U godinama koje su pred nama, bavićemo se prevencijom, i to uvođenjem novih propisa, postavljanjem novog sistama, ali i unapređenjem postojećih i izgradnjom novih infrastrukturnih objekata, najavio je Blagojević.