Projekti

23 Jun 2017, 12:23

Završeni radovi na izgradnji kišne kanalizacije u Čačku


Radovi na sanaciji i izgradnji kišne kanalizacije u ulici Aleksandra Savića u MZ Lugovi u Čačku, oštećene poplavama u martu 2016. Godine, završeni su. Za ove namene iz budžeta Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima izdvojeno je blizu 16 miliona dinara. 

Radovi na iskopu rova i montaži AB cevi kišnog kolektora započeli su 15. marta 2017. godine, a izvođač radova firma „Ratko Mitrović construction“ d.o.o iz Čačka radove je završio u planiranim rokovima.