Obnova objekata javne namene

20 Avgust 2021, 14:20

Završeni projekti


20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak završenih objekata do 20. avgusta 2021. godine.

Spisak sadrži informacije o izabranim ponuđačima i ugovorenoj vrednosti radova.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.


?>