Obnova objekata javne namene

04 Novembar 2019, 11:04

Završeni projekti


4. novembar 2019. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak završenih objekata do 17. jula 2019. godine.

Spisak sadrži informacije o dinamici realizacije projekata počev od pripreme dokumentacije, sprovođenja postupka javne nabavke, izabranim ponuđačima, procesu realizacije po situacijama, sve do ukupno isplaćenog iznosa za realizaciju.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.