Obnova objekata javne namene

17 Jul 2019, 14:17

Završeni projekti


17. jul 2019. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak završenih objekata do 3. juna 2019. godine.

Spisak sadrži informacije o dinamici realizacije projekata počev od pripreme dokumentacije, sprovođenja postupka javne nabavke, izabranim ponuđačima, procesu realizacije po situacijama, sve do ukupno isplaćenog iznosa za realizaciju.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.