Projekti

13 April 2017, 13:13

Završena sanacija i čišćenje pet rečnih korita i dve brane u LJuboviji


U LJuboviji je sredstvima iz budžeta republike u vrednosti od 6,8 miliona dinara završeno čišćenje pet rečnih korita i dve brane koje su oštećene martovskim poplavama 2016. godine. Završeno je čišćenje sabirnog kanala DŽigića jaz i Lonjinskog potoka u MZ LJubovija, zatim Duboki Potok na Petnici, Tadića potok u MZ Trešnjica, potoka Uzovnica, kao i brane na reci Grabovici u MZ Vrhpolje i na reci LJuboviđi (kod Rimskog mosta) u MZ Gornja LJuboviđa. 

Radovi na čišćenju su podrazumevali mašinsko uklanjanje šiblja sa trase, sečenje drveća sa kresanjem grana, vađenje i uklanjanje panjeva kao i mašinski iskop zemljanog materijala.

 

Završeni radovi


Potok Lonjin – MZ LJubovija


Završeni su radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Lonjin u MZ LJubovija u vrednosti od 486.878 dinara. Izvođač radova, firma SGR "Razvoj Marković" iz Krupnja, završila je sve radove u predviđenom roku, a trajali su 28 dana.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potok Uzovnica


Završeni su radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka potoka Uzovnica u vrednosti od 492.375 dinara. Izvođač radova, firma SGR "Razvoj Marković" iz Krupnja, završila je sve radove u predviđenom roku, a trajali su 28 dana.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brana na reci Grabovici


Završeni su radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke i brane na Grabovici, u vrednosti većoj od 1,2 miliona dinara. Izvođač radova, firma „Mašinokop“ d.o.o iz Šapca, završila je sve radove u predviđenom roku, a trajali su 45 dana.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DŽigića jaz – MZ LJubovija


Radovi na uspostavljanju proticajnog profila na DŽigića jazu su završeni,  a vrednost sprovedenih radova je veća od 1,1 milion dinara. Radovi su završeni u predviđenom roku od mesec dana, a izvođač radova je firma „Mašinokop“ d.o.o iz Šapca.

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duboki potok - Petnica, MZ Crnča


Radovi na uspostavljanju proticajnog profila Dubokog potoka su završeni, a vrednost sprovedenih radova je 625.464 dinara. Radovi su završeni u predviđenom roku od mesec dana, a izvođač radova je firma „Mašinokop“ d.o.o iz Šapca.

 

Brana na reci LJuboviđi (kod Rimskog mosta)

 

Radovi na uspostavljanju proticajnog profila reke i brane na reci LJuboviđi su završeni, a vrednost sprovedenih radova je veća od 2,3 miliona dinara. Radovi su završeni u predviđenom roku od 45 dana, a izvođač radova je firma „Mašinokop“ d.o.o iz Šapca.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadića potok u MZ Trešnjica


Očekuje se uvođenje izvođača radova, firme SGR "Razvoj Marković" iz Krupnja, na sanaciji i čišćenju Tadića potoka u MZ Trešnjica. Vrednost radova je 373.095 dinara. 


?>