Obnova nakon elementarnih nepogoda

07 Maj 2017, 11:07

Vode


Vlade Japana, Velike Britanije, Turske, Italije, Alžira, Kanade, Indonezije, Albanije i Bugarske, kao i Koka Kola Fondacija i Evropska unija su, na predlog Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, odobrile finansiranje za projekte u ukupnoj vrednosti od približno 1 milijardu dinara, namenjene obnovi infrastrukture za zaštitu od poplava. 

Radovi na obnovi i sanaciji infrastrukture za zaštitu od poplava su završeni na više od 300 lokacija širom Srbije u nadležnosti Srbijavoda, Beogradvoda i Vode Vojvodine.


Ukupna procenjena vrednost radova je veća od 3 milijarde dinara.


U saradnji s UNDP, obezbeđeno je finansiranje u ukupnom iznosu od 57 miliona dinara za izgradnju 18 brana za bujične vode i čišćenje korita reka na teritoriji sledećih opština: Krupanj, Mali Zvornik, Bajina Bašta, LJubovija, Osečina, Vrnjačka Banja, Kosjerić i Loznica.

Uz sredstva namenjena obnovi oštećene i uništene infrastrukture za zaštitu od poplava, u saradnji sa Svetskom bankom, EU i bilateralnim donatorima su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od približno EUR 70 miliona za projekte unapređenja sistema za zaštitu od poplava.