Obnova nakon elementarnih nepogoda

08 Novembar 2021, 15:08

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2020


8. novembar 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u ovim poplavama.

Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć prosleđena na plaćanje na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa Državnim programima. 

Prema priloženim spiskovima:


1. Poplave u junu 2020. godine - oštećeni stambeni objekti - do 8. novembra 2021. godine prosleđeno je na isplatu 1693 rešenja u iznosu od 269.660.000,00 dinara oštećenima u poplavama.

 

2. Poplave u junu 2020. godine - porušeni stambeni objekti - do 7. juna 2021. prosleđeno je na isplatu 3 rešenja u iznosu od 6.500.000,00 dinara.


Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom dostavljanja rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima od strane jedinica lokalne samouprave.

Napominjemo korisnicima da će im sredstva biti na računu najkasnije 7 dana od dana objave informacije o isplati.