Obnova nakon elementarnih nepogoda

23 Februar 2022, 15:23

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2019


23. februar 2022. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, kao i Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u ovim poplavama.

Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć prosleđena na plaćanje na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa Državnim programima. 

Prema priloženim spiskovima:

 

1. Poplave u junu 2019. godine - oštećeni stambeni objekti - do 23. februara 2022. godine prosleđeno je na isplatu 1683 rešenja u iznosu od 280.030.000,00 dinara oštećenima u poplavama.

2. Poplave u junu 2019. godine - porušeni stambeni objekti - do 14. januara 2021. prosleđeno je na isplatu 10 rešenja u iznosu od 22.500.000,00 dinara.

 

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom dostavljanja rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima od strane jedinica lokalne samouprave.

Napominjemo korisnicima da će im sredstva biti na računu najkasnije 7 dana od dana objave informacije o isplati.


?>