Obnova nakon elementarnih nepogoda

13 Jun 2022, 14:13

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2018


13. jun 2022. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa pomoći i obnove oštećenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju, junu, julu i avgustu 2018. godine, kao i Državnog programa pomoći i obnove porušenih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju, junu, julu i avgustu 2018. godine, Kancelarija objavljuje spisak isplaćene pomoći korisnicima oštećenim u ovim poplavama.

Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć prosleđena na plaćanje na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa Državnim programima. 

Prema priloženim spiskovima

1. Poplave u maju i junu 2018. godine - Do 13. juna 2022. prosleđeno je na isplatu 3159 rešenja u iznosu od 402.810.000,00 dinara oštećenima u poplavama.

 

2. Poplave u maju i junu 2018. godine - porušeni stambeni objekti - Do 6. septembra 2019. prosleđeno je na isplatu 9 rešenja u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

 

3. Poplave u julu i avgustu 2018. godine -  Do 23. februara 2022. prosleđeno je na isplatu 523 rešenja u iznosu od 70.020.000,00 dinara oštećenima u poplavama.

 

4. Poplave u julu i avgustu 2018. godine - porušeni stambeni objekti - Do 6. septembra 2019. prosleđeno je na isplatu 1 rešenje u iznosu od 2.000.000,00 dinara oštećenima u poplavama.

 

Napominjemo korisnicima da će im sredstva biti na računu najkasnije 7 dana od dana objave informacije o isplati.

 

Spiskovi će biti ažurirani u skladu sa dinamikom prijema rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima od strane jedinica lokalne samouprave.


?>