Vesti

12 Jun 2017, 12:12

U Lučanima se gradi nasip za zaštitu od plavljenja


Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević i direktor JVP „Srbijavode“ Goran Puzović u Lučanima su obišli hitne radove na sanaciji zaštitnih vodnih objekata, odnosno zaštitu naselja i industrijske zone od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka.

Odbrambena linija duž reke Bjelice dužine je 2.600 metara, a na potoku Spilo 580 metara. Samo regulisanje "ukroćivanje" reke Bjelice, Lučanske reke i potoka Spilo koštaće 325 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra, naveo je Vučić.

 

On je konstatovao da je to veliki novac, ali da je uložen kako bi Lučanci mogli mirno da žive, da bi se osigurala bezbednost i fabrika "Milan Blagojević", i ostalih na toj teritoriji, kao i svih kuća u selu Dljinu.
Direktor "Srbijavoda" Goran Puzović precizirao je da zaštitni sistem čini nasip dužine 1.815 metara, betonski zid u zoni namenske industrije dužine 770 metara, crpna stanica na Lučanskom potoku, kapaciteta osam kubnih metara u sekundi.


Imamo na potoku Spilo koji prolazi kroz industrijsku zonu hidrotehnički tunel dužine 110 metara i još nasipe oko 170 metara, rekao je Puzović i dodao da su to osnovni delovi sistema. Radove na izgradnji novog nasipa koji će štititi Lučane i namensku industriju finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.


?>