Vesti

11 Mart 2015, 23:11

U Beču predstavljen Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda


Beč, 11. mart 2015. godine - Pomoćnik direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Sandra Nedeljković predstavila je Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda u Beču na Okruglom stolu zemalja Zapadnog Balkana na temu adaptacije na klimatske promene, koji je organizovala Svetska banka.

 

Cilj okruglog stola bila je razmena iskustava i znanja, unapređenje bilateralne saradnje na temu adaptacije na klimatske promene i elementarne nepogode, ali i predstavljanje dosadašnjih aktivnosti, predloga za koordinisanje i poboljšavanje regionalnih mera, kao i budućih prioriteta u oblasti adaptacije na klimatske promene.

Pomoćnik direktora Kancelarije, Sandra Nedeljković istakla je da su adaptacija na klimatske promene, kao i upravljane rizikom od elementarnih nepogoda problemi koji se prepliću kroz sve sektorske politike, te da je potrebno da ove komponente budu sastavni deo budućih planiranja.

Nedeljković je rekla da se većina mera i aktivnosti po pitanju adaptacije na klimatske promene, kao i mera i aktivnosti upravljanja i smanjenja rizika od elementarnih nepogoda preklapaju, a njihov ishod ima direktnih posledica po živote građana.

''U tom cilju treba posebnu pažnju posvetiti ovim problemima, jer nije pitanje da li će nam se dogoditi nova elementarna nepogoda već je pitanje kada'', naglasila je Nedeljković.

''Prioriteti za buduće delovanje su pre svega veća saradnja eksperata i donosioca odluka, kao i jaka koordinacija i saradnja između resornih ministarstava i stručnih institucija, potom uključivanje opšte javnosti, građana i organizacija civilnog društva u proces. Pored navedenog, regionalna saradnja je od izuzetnog značaja u cilju zajedničkog razumevanja ključnih izazova koje se odnose na adaptaciju i upravljanje rizikom od prirodnih katastofa, kroz razmenu znanja i iskustva'', zaključila je Nedeljković.

Na okruglom stolu u Beču zemlje Zapadnog Balkana su predstavljale mere i aktivnosti, kao i rezultate koje su postigli. Pored Srbije, učešće na skupu koji je organizovala Svetska banka uzele su i Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Kosovo*.