Obnova objekata javne namene

20 Avgust 2021, 14:20

Projekti u toku


20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak projekata čija je realizacija u toku, odnosno za koje je u procesu javnih nabavki izabran najbolji ponuđač i gde je počelo ili je u pripremi izvođenje radova.

Spisak sadrži informacije o projektu, sprovedenom postupku javne nabavke i o izabranom ponuđaču. 

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.

 

 


?>