Obnova objekata javne namene

20 Avgust 2021, 14:20

Projekti u pripremi


20. avgust 2021. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Kancelarija objavljuje spisak projekata koji su u pripremi, odnosno za koje je do sada raspisana javna nabavka u skladu sa Zakonom.

Spisak sadrži informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji i datumu objave javne nabavke. Detalje o objavljenim javnim nabavkama možete videti u delu internet prezentacije Dokumenta- Javne nabavke.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom realizacije projekata obnove.


?>