Vesti

06 Jul 2015, 15:06

Program urbanog partnerstva Svetske banke i Austrije


Lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština važan su partner u planiranju svih aktivnosti koje će gradovima i opštinama u Srbiji pomoći da u budućnosti budu zaštićenije od elementarnih nepogoda kojima smo sve izloženiji, rekao je Marko Blagojević na današnjoj konferenciji posvećenoj unapređenju kapaciteta lokalne samouprave u Jugoističnoj Evropi.

Blagojević je istakao da je prevencija veoma visoko na listi vladinih prioriteta te da je nažalost trebalo petnaest godina, šteta od 1,7 milijardi evra i ugroženost 119 opština kako bismo počeli da se bavimo zaštitom od svake vrste elementarnih nepogoda.


On je naglasio da se očekuje da će se novo zakonsko rešenje o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda i obnovi nakon elementarnih nepogoda tokom jeseni naći pred poslanicima.

 

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak istakao je da se lokalnim samoupravama često prepuštaju nove uloge koje nažalost ne prate i adekvatni izvori finansiranja. On je nagalsio da je važno dobro upravljati kapacitetima sa kojima raspolažemo te da će iskustva i dobra praksa zemalja Jugoistočne Evrope doprineti unapređenju i jačanju kapaciteta lokalnih samouprava.


Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić rekao je da program urbanog partnerstva Svetske banke i Austrije ima za cilj jačanje klapaciteta jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi i pripremu izabranih predstavnika na lokalnom nivou, zaposlenih u upravama i tehničkog osoblja za rad sa praktičnim alatima za donošenje odluka za efikasno upravljanje urbanim razvojem za sveobuhvatni i održivi rast.


On je naglasio da je današnja radionioca organizovana sa ciljem da se podsetimo koja se očekivanja postavljaju pred lokalne samouprave, ali i da se čuju želje lokalnih samouprava kako bi projekat urbanpg partnesrva što bolje bio primenjen.