Projekti

22 Novembar 2018, 11:22

Pri kraju radovi na izgradnji nove toplane u Senti


Vlada Republike Srbije obezbedila je više od 212 miliona dinara za izgradnju kotlarnice „Nova toplana“ i pratećih infrastrukturnih instalacija u Senti, po sistemu „ključ u ruke“.

Grad Senta respolaže sa sistemom za daljinsko grejanje koji snabdeva oko 4000 individualnih potrošača, fizičkih i pravnih lica, kao i zgrade javnog karaktera (zgrade kolektivnog stanovanja, bolnice, škole, predškolske ustanove, zgrade lokalne samouprave i druge ustanove). Sistem daljinskog grejanja Sente sastoji se od 7 km magistralnih vodova, 25 km distributivnih vodova i 52 primopredajne stanice. Godišnja isporuka toplotne energije iznosi 26000 MWh.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daljinsko grejanje je do sada bilo bazirano na korišćenju toplotne energije iz šećerane. Godine 2016. šećerana je prestala sa radom. Gradska samouprava je otkupila toplovodni sistem, a izgradnjom nove toplane želi da obezbedi postrojenje za proizvodnju toplotne energije.


Radovi su pri kraju a izvodi ih grupa ponuđača i to „Termomont“ d.o.o iz Beograda, „Teming Electrotehnology“ iz Niša, „Cira“ d.o.o iz Aranđelovca, „Gastex“ d.o.o iz Inđije, „TERMOENERGO INŽENJERING“ d.o.o i „QUIDDITA“ iz Beograda i „MC CORONA“ d.o.o iz Leštana.


?>