Aktuelnosti

12 Jul 2019, 15:12

Obnova objekata javne namene - projekti u toku


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem će redovno objavljivati spiskove koji će sadržati informacije o projektu, pripremnoj dokumentaciji, sprovedenom postupku javne nabavke, izabranom ponuđaču, kao i u kojoj se fazi realizacije projekat trenutno nalazi.

Spiskove možete preuzeti OVDE