Aktivnosti

03 Mart 2020, 11:03

Obnova nakon elementarnih nepogoda


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima obnove i pružanja pomoći nakon elementarnih i drugih nepogoda, a pre svega projektima obnove više hiljada predškolskih, školskih, zdravstvenih, kao i ustanova socijalne zaštite.

Detaljnije o OBNOVI NAKON ELEMENTARNIH NEPOGODA