Vesti

08 April 2016, 15:08

Nove mere za umanjenje rizika od poplava


U odbrani od poplava u budućnosti neophodan je nov pristup, kroz izgradnju novih sistema za odbranu u vidu akumulacionih jezera koji bi u poplavnom talasu prikupljala vodu, dok bi se u sušnim periodima ta voda koristila za navodnjavanje, istakla je zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković na sastanku sa predstavnicima opština u slivu Zapadne Morave u Kraljevu na kom je razgovarano o merama koje umanjuju rizik od poplava i štete na infrastrukturi.
 

Nedeljković je rekla da je Studija uređenja sliva Kolubare, koju su na sastanku predstavili inženjeri iz Srbijavoda, a koju je na inicijativu Kancelarije donacijom Vlade Japana izradio Institut Jaroslav Černi, upravo primer kako u budućnosti treba da se odbranimo od poplava. Ona je naglasila da je u majskim poplavama u slivu Kolubare načinjena šteta od 900.000 evra što je činilo polovinu ukupne štete u Srbiji, te da implementacija studije koja će iznositi oko 150.000 evra potvrđuje tvrdnju da jedan dolar uložen u prevenciju, čuva 7 dolara u obnovi nakon elementarne nepogode.

Ona je potvrdila da se pored analize plavljena u slivu Kolubara, i pre novih poplava, krenulo sa obezbeđivanjem sredstava za izradu studije sliva reke Morave kako bi se otkrile lokacije na kojima bi se napravili isti sistemi za odbranu od poplava kao u slivu Kolubare.


Nedeljković je na sastanku podržala i inicijativu grada Kraljeva da okupi sve lokalne samouprave ovog sliva radi udruživanja i dogovora oko zajedničkih preventivnih mera kojima bi se umanjio rizik od poplava i šteta na infrastrukturi, a time osigurala bezbednost građana naglašavajući da zajedničke preventivne mere ne samo da smanjuju rizik, već i smanjuju finansijska sredstva koja bi svaka lokalna samouprava izdvojila u samostalnom delovanju.

Na sastanku, na kom je predstavljena Studija uređenja sliva Kolubare i inicijativa grada Kraljeva, osim Kancelarije za upravljenje javnim ulaganjima učestvovali su i predstavnici lokalnih samouprava u slivu Zapadne Morave, JVP „Srbijavode“, Stalna konferencija gradova i opština i UNDP.