Vesti

09 Oktobar 2017, 13:09

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa


Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa pod nazivom "Sendaj 7 - 7 ciljeva, 7 godina", kao inicijativa za podsticanje sprovođenja Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa sa ciljem spasavanja života, smanjenja smrtnosti i unapređenja upravljanja rizikom od katastrofa, obeležava se 13. oktobra.

Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana za smanjenje katastrofa je „Dome, sigurni dome“, koji prati talas raseljavanja 24.2 miliona osoba kao posledicu katastofa po podacima Internacionalnog centra za praćenje raseljavanja. Drugi od sedam ciljeva Sendai okvira je upravo prevencija, zaštita i smanjenje broja ugroženog stanovništva kao posledica katastrofe i čini temelj za smanjenje rizika od katastrofa.


U sklopu nedelje obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u periodu od 9. do 13. oktobra 2017. godine, u organizaciji Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Stalne konferencije gradova i opština, Crvenog krsta Srbije i humanitarne organizacije Karitas Srbija planiran je niz događaja usmerenih ka podizanju svesti javnosti o neophodnosti preduzimanja aktivnosti prevencije i pripreme za katastrofu i isticanje značaja smanjenja rizika od katastrofa.


Na završnoj svečanosti koja će se održati u petak 13. oktobra u Kruševcu pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sa ponašanjem u slučaju opasnosti (požara, poplava, zemljotresa, elementarnih nepogoda itd) upoznaće školsku decu sa opasnostima, ali i načinom postupanja i obaveštavanja u slučaju katastrofa. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa biće obeležen i kroz radionice, edukativne skupove i vežbe širom Republike Srbije. 


?>