Obnova nakon elementarnih nepogoda

14 Jul 2015, 11:14

Lokalna infrastruktura (veći projekti)


U saradnji s EU, Kancelarija je obezbedila finansiranje projekta obnove vodovoda u Trsteniku, u ukupnoj vrednosti od 30 miliona dinara. Radovi na izgradnji vodovoda su završeni. U opštini Krupanj, sredstvima EU u vrednosti od 4,5 miliona evra završava se izgradnja puta Korenita – Krupanj.