Vesti

28 Maj 2015, 14:28

Korak bliže ka Akcionom planu za implementaciju Nacionalnog programa


Otvarajući dvodnevnu radionicu za predstavnike vlade i institucija koje se bave prevencijom od elementarnih nepogoda, direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević rekao je da su danas klimatske promene realnost, te da sve češće i intenzivnije prirodne katastrofe koje nam se dešavaju, poplave posebno, predstavljaju jasan pokazatelj da se klimatsko okruženje menja i da moramo da mu se prilagodimo. 

‘’Zbog snežnih oluja, koje su tokom prošle zime pogodile centralnu Srbiju, danima su čitavi gradovi bili odsečeni od ostatka zemlje. Tokom protekle godine jedva da je mesec dana proteklo bez novih poplava. Najnovije poplave, koje su se dogodile početkom marta 2015. godine na zapadu zemlje, napravile su novu štetu na već obnovljenoj infrastrukturi i privatnim i javnim objektima. Ledene oluje u decembru 2014. godine oštetile su sisteme za distribuciju električne energije na istoku zemlje, zbog čega je prekidom napajanja struje ugrožena privreda i hiljade porodica. Pre samo nekoliko dana, grad je uništio kompletna polja malina u Centralnoj Srbiji. Procenjuje se i da je 30 odsto teritorije naše zemlje pod rizikom od klizišta. Pored toga, ukupni efekti od suše, svake godine, procenjuju se na 500 miliona dolara godišnje, što čini 1,4% našeg BDP-a,'' istakao je Blagojević.

Cilj radionice koju je organizovala Kancelarija sa UNDP je postizanje zajedničke saglasnosti oko ključnih prioriteta koji treba da budu identifikovani u Akcionom planu za implementaciju Nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda, ali i rad na završetku izrade ovog nacionalnog dokumenta.

Stalna koordinatorka za UN u Srbiji Irena Vojačkova Solorano rekla je da će nacionalni akcioni plan, kada bude usvojen od strane Vlade i integrisan i povezan sa svim relevantnim sektorskim planovima, strategijama i zakonima, predstavljati ključni instrument svim međunarodnim partnerima i državnim organima za planiranje resursa i aktivnosti u prevenciji.

Akcioni plan je u Republici Srbiji započet uz pomoć CADRI misije Ujedinjenih nacija, koja je u saradnji sa resornim ministarstvima i institucijama predložila osnovne ciljeve, mere i aktivnosti koji su u saglasnosti sa međunarodnim standardima.