Vesti

26 Novembar 2014, 15:26

Kompanija ''Ivančić i sinovi'' donirala milion dinara za obnovu poplavljenih područja


BEOGRAD, 26. novembra - Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja i kompanija ''Ivančić i sinovi'' su potpisali ugovor o donaciji od milion dinara za obnovu i otklanjanje posledica poplava u Srbiji. Kompanija će novac iz donacije namenjen ugroženima u poplavama uplatiti na namenski račun Vlade Republike Srbije.

Bespovratna sredstva od milion dinara obezbeđena su izdvajanjem dela sredstava od prodaje svakog pakovanja proizvoda Probiotik tokom trajanja humanitarne aktivnosti. Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja se, u ime Vlade Republike Srbije, zahvaljuje kompaniji ''Ivančić i sinovi'' na spremnosti da pomogne obnovu Srbije, kao i na razumevanju za ugrožene.

 

“'Država je do sada novčano pomogla više od 16.000 domaćinstava, isplaćeno je 4 milijarde dinara. 218 kuća se gradi, od toga 150 kuća je u poodmakloj fazi izgradnje, a 80 porodica dobilo je novac za zidanje ili kupovinu novog stambenog objekta. Moram naglasiti da nam je pomoć drugih donatora od velikog značaja jer pomoć koju nudi država nije dovoljna i zato smo zahvalni kompaniji ''Ivančić i sinovi'' na pomoći koju su pružili onima kojima je najpotrebnija”, izjavio je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

 

Pored donacije u novcu, kompanija „Ivančić i sinovi“ je za potrebe stanovništva ugroženog poplavama, preko Ministarstva zdravlja - centralne apoteke KC Srbija od maja meseca do danas donirala Probiotik i druge svoje proizvode u vrednosti od skoro 3 miliona dinara.