Vesti

07 Jul 2022, 11:07

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima uvodi CAF model upravljanja kvalitetom


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima uvodi upravljanje kvalitetom u svoj rad putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).


Osnovni cilj uvođenje CAF modela upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Kancelarije. Ideja je da se više pažnje posveti unutrašnjem uređenju i zaposlenima, građanima i partnerima, u skladu sa zakonski definisanom vizijom, misijom i mandatom.


Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 23. decembra 2021. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Kancelariji je stručnu i tehničku podršku pružao Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.


Implementacija Zajedničkog okvira procene (CAF) je trajala od februara do juna 2022. godine. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je izradila i usvojila Plan unapređenja (tzv. CAF Akcioni plan), sa ciljem da se poveća kvalitet rada.


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.
Više o CAF možete pronaći na sledećem linku


?>