Arhiva Dokumenta / 2016 / Avgust

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji tri klizišta u gradu Valjevu preko UNOPS objavljeni su 17. avgusta 2016. na internet stranici

http://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka  - za javnu nabavku radova - rekonstrukcija i dopuna postojećeg sistema za odbranu od poplava naselja Smederevska Palanka-Ivak, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu narucioca opštine Smederevska Palanka 02.08.2016. godine.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.smederevskapalanka.rs