Укупно исплаћени корисници - поплаве 2021

Према приложеним списковима:


1. Поплаве у јануару 2021. године - оштећени стамбени објекти - до 13. јуна 2022. године прослеђено је на исплату 1069 решења у износу од 138.280.000,00 динара оштећенима у поплавама.


Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком достављања решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.