Укупно исплаћени корисници - поплаве 2020

Према приложеним списковима:


1. Поплаве у јуну 2020. године - оштећени стамбени објекти - до 13. јуна 2022. године прослеђено је на исплату 1722 решења у износу од 274.070.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

2. Поплаве у јуну 2020. године - порушени стамбени објекти - до 13. јуна 2022. прослеђено је на исплату 5 решења у износу од 11.000.000,00 динара.


Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком достављања решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.