Укупно исплаћени корисници - поплаве 2019

Према приложеним списковима:

 

1. Поплаве у јуну 2019. године - оштећени стамбени објекти - до 18. септембра 2020. прослеђено је на исплату 1578 решења у износу од 261.690.000,00 динара оштећенима у поплавама.

2. Поплаве у јуну 2019. године - порушени стамбени објекти - до 7. фебруара 2020. прослеђено је на исплату 9 решења у износу од 20.500.000,00 динара.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком достављања решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.