Укупно исплаћени корисници - поплаве 2019

Према приложеним списковима:

 

1. Поплаве у јуну 2019. године - оштећени стамбени објекти - до 5. децембра 2019. прослеђено је на исплату 1190 решења у износу од 207.510.000,00 динара оштећенима у поплавама.

2. Поплаве у јуну 2019. године - порушени стамбени објекти - до 4. новембра 2019. прослеђено је на исплату 7 решења у износу од 15.000.000,00 динара.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком достављања решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.